Dokumenty

zápisnica.pdf (33,3 kB)Tomaškinová_-_Horné_Plach..doc (38 kB)Zmluva o dielo č. 12-1/2015-3

img393.pdf (101,7 kB)

img394.pdf (221,1 kB)

img397.pdf (444,6 kB)

img396.pdf (508,5 kB)

img398.pdf (752,8 kB)

img399.pdf (775 kB)

img400.pdf (678,4 kB)
img401.pdf (682,7 kB)
img402.pdf (200,3 kB)

 

Vypaľovanie

članok vypaľovanie 2016-1.doc (34 kB)

usmernenie vypaľovanie.doc (56 kB)

Zmluva č. 339/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

scan.PDF (789,8 kB)

Správne konanie Ján Oslík

oslík.doc (45,5 kB)

Správne konanie Slovakia Les

Slovakia les.doc (51,5 kB)
Slovakia les2.doc (49,5 kB)

Správne konanie F.Krnáč

zverejnenie_na_stránke-_Krnáč_,__H.Plachtince.doc (52,5 kB)

Správne konanie Evanjelický cirkevný zbor

zverejnenie_na_stránke-_Evanj._cirkev_,_H.Plachtince.doc (48 kB)

Zmluva č. 218/2017 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

scan.PDF (804,7 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

predseda_AF190A.PDF (41,9 kB)

610_AF185A.PDF (44,7 kB) 

Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo č. 26115-MST-9-2

20171128_190434.jpg (2,9 MB)

20171128_190441.jpg (2,6 MB)

Dodatok k zmluve o dielo č. 26115-MST-9-1

20171128_190402.jpg (2,7 MB)

20171128_190422.jpg (2,5 MB)

Zmluva o dielo

20171130_180140.jpg (1,2 MB)

20171130_180155.jpg (2,2 MB)

20171130_180202.jpg (3 MB)

20171130_180209.jpg (2,8 MB)

20171130_180233.jpg (2,1 MB)

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018

harmonogram_smeti.doc (100,5 kB)

Zámenná zmluva na pozemok

1.strana.doc (214 kB)

20180115_161037.jpg (1,3 MB)

20180115_161052.jpg (1,5 MB)

strana2.doc (48,5 kB)

 

POZVÁNKA

POZVÁNKA.png (267,3 kB)

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko.doc (21 kB)

Kúpna zmluva J.Ondrejková

 

kúpna_zmluva.pdf (369,3 kB)

Výrub drevín

Tomaškinová_-_Horné_Plach..doc (38 kB)

Vyhodnotenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí

Vyhodnotenie výsledkov volieb.doc (22,5 kB)

Mor ošípaných

AMO_opatrenia_drobnochovy_juh_(00000002)maj_2018-2.doc (48,5 kB)

DEZINFEKČNÉ_PRÍPRAVKY_ÚČINNÉ_NA_AMO_REGISTROVANÉ_V_SRu-2.doc (82,5 kB)

List_OÚ_AMO__Nárazníková_zóna_maj_2018-2.doc (33,5 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo

zastupiteľstvo.doc (21,5 kB)

Výrub drevín

Matiaš__-_Horné_Plach..doc (47,5 kB)

Výrub drevín

Tomaškinová_-_Horné_Plach.-2.doc (37,5 kB)

Rozhodnutie

RIUS_posledna_strana_s_podpisom.pdf (5,5 MB)

ROZHODNUTIE_OU_BB_KRAJA_RIUS_1_2-1.doc (219 kB)

Zámenná zmluva

zamenna-zmluva.doc (51,5 kB)

Právo voliť

informácia_o_podmienkach_práva_voliť_SJ (1).docx (22,5 kB)

Oznam mailovej adresy na doručovanie žiadosti

kontakt.doc (21 kB)

Voľby Európsky parlament 

Voľy EP.docx (23,5 kB)

Výpočet výšky KO 2019

Výpočet poplatku KO.xlsx (32 kB)

Ako správne triediť odpad

Prečo_triediť_odpad-1.doc (1,2 MB)

Zoznam kandidátov na prezidenta

KANDIDÁTI_NA_PREZIDENTA_SLOVENSKEJ_REPUBLIKY.docx (12,5 kB)

Výrub drevín Belicová

Belicová_-_H._Plachtince.doc (45,5 kB)

Prerušenie elektrickej energie

elektrika.doc (20 kB)

Zákaz vypaľovania

Plagát_-_vypalovanie.pdf (808,7 kB)

Zmluva

Dok1.doc (72,5 kB)

Dok2.doc (68 kB)
Dok3.doc (76,5 kB)
Dok4.doc (75 kB)
Dok5-1.doc (93 kB)
Dok6.doc (84 kB)
Dok10.doc (79,5 kB)
Dok11.doc (90 kB)
Dok12.doc (51 kB)
Dok13.doc (63,5 kB)
Dok14.doc (62,5 kB)
Dok7.doc (84 kB)
Dok8.doc (80,5 kB)
Dok9.doc (84 kB)
 

Opatrenia COVID-19

Aktivačné_centrum.doc (29 kB)

Opatrenia_-_COVID_19.doc (34 kB)

Opatrenie-_oddelenie_peňažných_príspevkov-1.doc (28,5 kB)

Dodatok k zmluve Z201763277

CCF11032020_00000.jpg (201,4 kB)

CCF11032020_00001.jpg (188,9 kB)

Opatrenia COVID-19

Corona.docx (13,6 kB)

COVID.docx (15,8 kB)

Opatrenia_-_COVID_19.doc (34 kB)

Usmernenie_hlavného_hygienika_SR_COVID-19__piata_aktualizácia.pdf (452 kB)

Opatrenia_HH_SR_uzatvorenie_prevadzok.pdf (226,6 kB) 

Upravené stránkové hodiny na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíší

ciastka_5_2020.pdf (336,8 kB)

Prevencia kriminality 

Odbor_prevencie_kriminality_-_Seniori.png (641,8 kB)

Autobusové spoje 

https://www.bbsk.sk/sobotaplus

Oznam-Mimoriadna_zmena_cestovného_poriadku.pdf (790,3 kB)

Opatrenia - štátna karanténa - platné od 6.4.2020

Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf (120,3 kB

Núdzový stav

Uznesenie_207_2020.pdf (192,5 kB)

Rozšírenie núdzového stavu

Rozšírenie núdzového stavu.pdf (143 kB)

Majetkové priznanie

CCF30042020_00003.jpg (306,5 kB)

CCF30042020_00001.jpg (371,6 kB)

CCF30042020_00000.jpg (256,9 kB)

CCF30042020_00002.jpg (351 kB)

CCF30042020_00004.jpg (264 kB)

Regionálny územný szstém ekologickej stability okresu Veľký Krtíš

CCF06052020_00000.jpg (352,4 kB)

CCF06052020_00001.jpg (313,5 kB)

CCF06052020_00002.jpg (266,7 kB)

CCF06052020_00003.jpg (245,4 kB)

Zmluva o úvere č. 25/028/07

 

Zmluva o municipálnom úvere 

CCF19052020_00000.jpg (601,7 kB)

CCF19052020_00001.jpg (651,1 kB)

CCF19052020_00002.jpg (395,3 kB)

Tlačová správa k ESDB 2020

Tlačová správa - sčítanie domov a bytov.docx (115,8 kB)

Zmluva o výpožičke 

zmluva o výpožičke.jpg (569,1 kB)

Dodatok k zmuve o výpožičke

Z

Zmluva o spolupráci č.USVRK-OIP-2021/001064-274

CCF28042021_00001.jpg (238 kB)

CCF28042021_00002.jpg (453,6 kB)
CCF28042021_00003.jpg (409,5 kB)
CCF28042021_00004.jpg (358,8 kB)
CCF28042021_00005.jpg (454,2 kB)
CCF28042021_00006.jpg (379 kB)
CCF28042021_00007.jpg (387,3 kB)
CCF28042021_00008.jpg (373,4 kB)
CCF28042021_00009.jpg (397,7 kB)
CCF28042021_00010.jpg (453,9 kB)
CCF28042021_00011.jpg (411,2 kB)
CCF28042021_00012.jpg (404 kB)
CCF28042021_00013.jpg (367,6 kB)
CCF28042021_00014.jpg (380,7 kB)

CCF28042021_00015.jpg (399,3 kB)

CCF28042021_00016.jpg (445,7 kB)
CCF28042021_00017.jpg (375,4 kB)
CCF28042021_00018.jpg (398,2 kB)
CCF28042021_00019.jpg (342,1 kB)
CCF28042021_00020.jpg (403,1 kB)
CCF28042021_00021.jpg (399,5 kB)
CCF28042021_00022.jpg (409,6 kB)
 

Danové priznanie 

CCF30042020_00000.jpg (256,9 kB)
CCF30042020_00001.jpg (371,6 kB)
CCF30042020_00002.jpg (351 kB)
CCF30042020_00003.jpg (306,5 kB)
CCF30042020_00004.jpg (264 kB)
 

Darovacia zmluva

CCF27072021_00000.jpg (236,4 kB)
CCF27072021_00001.jpg (466,8 kB)
CCF27072021_00002.jpg (476,8 kB)
CCF27072021_00003.jpg (224,9 kB)

Zmluva BBSK 

CCF14082021_00000.jpg (369,7 kB)

CCF14082021_00001.jpg (465,4 kB)
CCF14082021_00002.jpg (534,1 kB)

CCF14082021_00003.jpg (551 kB)
CCF14082021_00004.jpg (533,5 kB)
CCF14082021_00005.jpg (226,2 kB)

ROZHODNUTIE RÚVZ ohľadom prešetrenia stavu Babičkin dvor

CCF10092021_00000.jpg (325,5 kB)

CCF10092021_00001.jpg (383,4 kB)

CCF10092021_00002.jpg (236,9 kB)

DAROVACIA ZMLUVA 

CCF12112021_00000.jpg (144 kB)
CCF12112021_00001.jpg (209,9 kB)
 

Darovacia zmluva

CCF12112021_00002.jpg (159,4 kB)
CCF12112021_00003.jpg (164,4 kB)

Výrub drevín Vladimír Šimún

CCF05012022_00000.jpg (256 kB)

Výrub drevín cirkevný zbor S.Plachtince

CCF09052022_00000 cirkev 1.jpg (273 kB)

CCF09052022_00001 cirkev 2.jpg (91,4 kB)

Darovacia zmluva 

CCF01062022_00000.jpg (197,3 kB)

CCF01062022_00001.jpg (225,6 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia_SJ.docx (12,2 kB)

infrmácia_-_SJ.docx (12,2 kB)

Farma na chov nosníc - zámer navrhovanej činnosti

Object20220623053632290_0 (1).pdf (216,6 kB)

Rozhodnutie Farma na chov nosníc Horné Plachtince k nahliadnutiu 

https://www.enviroportal.sk/uploads/eia/detail/farma-na-chov-nosnic-horne-plachtince 

Informácia o podmienkach a práva hlasovať v referende, ktoré sa bude konať v sobotu 21.januára 2023

WR23_Info1skA4.pdf (272,5 kB)

Referendum konané 21.1.2023
volebný okrsok č. 001 
volebná miestnosť: KD Horné Plachtince
zapisovateľ okrskovej volebnej komisie p. Denisa Násalyová, tel.č. 0907 087 161
doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: mail: obec.hplachtince@post.sk, tel.č. 0907 542 314 
e.mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec.hplachtince@post.sk
e.mailová adresa na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia - obec.hplachtince@post.sk
 
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.11.2022
 
Zápisnica OZ konaného dňa 16.11.2022
 
 
Darovacia zmluva
 
Darovacia zmluva
 
Darovacia zmluva 
 
Majetkové priznanie
 
Darovacia zmluva
 
Zápisnica a uznesenie z OZ konaného dňa 22.12.2022

Sadzobník miestnych poplatkov na rok 2023

sadzobník miestnych poplatkov.pdf (23,7 kB)

Špeciálne hlasovanie REFERENDUM 2023

Zapisovateľka_-_oznam_na_web (1).docx (13,2 kB)

Pozvánka OZ 06.03.2023

CCF02032023_00000.pdf (21,6 kB)

Zápisnica a uznesenie z OZ konaného dňa 06.03.2023

CCF07032023_00000.pdf (32,3 kB)

CCF07032023_00001.pdf (18,4 kB)

CCF07032023_00002.pdf (19,8 kB)

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestńovanie volebných plagátov 

VZN.pdf (34,6 kB)

VZN1.pdf (36,8 kB)

VZN2.pdf (28,4 kB)

Zápisnica OZ + Uznesenie + VZN 

Zápisnica.pdf (33,7 kB)

Zápisnica1.pdf (20 kB)

Uznesenie.pdf (21,6 kB)

VZN.pdf (35,1 kB)   VZN1.pdf (37,2 kB)    VZN2.pdf (31,2 kB)

Zmluva Prima banka 

Prima banka.pdf (50,2 kB)

Prima banka 1.pdf (13,1 kB)

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 76/009/23

Univerzál 1.pdf (86,2 kB)
Univerzál 2.pdf (35,9 kB)

Zpásnica z OZ 

zápisnica.pdf (32,8 kB)

zápisnica 1.pdf (29,5 kB)
Univerzál.pdf (64,9 kB)
 

Zámenná zmluva 

zmluva.pdf (44,6 kB)

zmluva 1.pdf (40,1 kB)

Zápisnica z OZ

zápisnica.pdf (32,8 kB)

zápisnica 1.pdf (29,5 kB)

Kúpna zmluva 

Zmluva.pdf (33,2 kB)

zmluva 1.pdf (38 kB)

Munipolis objednávka

Munipolis.pdf (57 kB)

Munipolis 1.pdf (53,6 kB)

Výkaz o KO 2022

výkaz o KO 2022.pdf (122,4 kB)

Zmluva BBSK 583/2023

Zmluva BBSK.pdf (342,7 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

WNR23_Info1sk.pdf (224 kB)

Volebný okrsok č. 001, volebná miestnosť:   KD Horné Plachtince 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - obec.hplachtince@post.sk 

Kúpna zmluva

Kupna zmluva.pdf (40,2 kB)

HP1.pdf (44,7 kB)

HP2.pdf (50,9 kB)

HP3.pdf (52,4 kB)

HP4.pdf (22,3 kB)

HP5.pdf (63,9 kB)

HP6.pdf (46,9 kB)

Riešenie migračnej krízy 

Riešenie_migračnej_krízy.docx (12,5 kB)

Príloha_č._3_Vzor_plagátu_A3_-_HPlachtince.pdf (117,3 kB)

Ukrajina 1.jpg (2,2 MB)

Ukrajina.jpg (2,8 MB)

Zmluva o dielo 

CCF14112023_00001.pdf (38,1 kB)

Zápisnica z OZ 21.11.2023

Zápisnica_OZ.doc (64,5 kB)

Zasadnutie_Obec.zastup.doc (37,5 kB)

Dodatok k zmluve

Dodatok.pdf (44,2 kB

dodatok1.pdf (47,6 kB)

Zmluva IROP-CLLD-X178-512-008-022

Priloha_1_ZoP-VZP_IROP-CLLD-X178-512-008-022_Horné_Plachtince.pdf (524,5 kB)

Priloha_2_ZoP-Predmet_podpory_IROP-CLLD-X178-512-008-022_Horné_Plachtince.pdf (104,1 kB)

Priloha_3_ZoP_Rozpočet_projektu_IROP-CLLD-X178-512-008-022_Horné_Plachtince.pdf (242 kB)

Zmluva_o_poskytnutí_príspevku_IROP-CLLD-X178-512-008-022_Horné_Plachtince.pdf (272 kB)

Komunálna poisťovňa zmluva

Návrh PZ.pdf (66,6 kB)

Návrh PZ1.pdf (53,1 kB)

Návrh PZ2.pdf (75,6 kB)

Návrh zmluvy.pdf (70,4 kB)

NZ 1.pdf (71,3 kB)

NZ 2.pdf (82,6 kB)

NZ 3.pdf (83,3 kB)

NZ 4.pdf (19,7 kB)

NZ 5.pdf (29,1 kB)

IROP-CLLD-X178-512-008-022

Plagat_HP.pdf (336,4 kB)

Fotky IROP-CLLD-X178-512-008-022

foto 1.jpg (4,2 MB)

foto.jpg (3,6 MB)

vozidlo 1.jpg (2,7 MB)

vozidlo.jpg (1,7 MB)

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2024 

horne-plachtince (10).docx (24,5 kB)

Zápisnica z OZ 22.12.2023

Záp..pdf (28,3 kB)

Záp 1.pdf (19,6 kB)

Uzn..pdf (21,5 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Plachtince

KP_SS_Obec_Horné_Plachtince__20232_-2027_-_FINAL.pdf (1 MB)

Vyhlásenie volieb prezidenta SR 

Vyhlásenie volieb prezidenta SR.pdf (187 kB)

Informácia pre voliča.pdf (444 kB)

Voľby prezidenta SR - informácie, dátum, miesto, zapisovateľka, mailová adresa 

prezident SR.doc (26 kB)

Kúpna zmluva 

Kúpna zmluva EKO QELET.pdf (88,6 kB)

Voľby do Európskeho parlamentu 

europarlament.pdf (213,2 kB)

europarlament EN.pdf (25,4 kB)

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

P24_0Kandidati1.pdf (189,9 kB)

Verejná vyhláška zhromaždenie poľovníkov 

Verejná vyhláška.pdf (43,2 kB)

VV1.pdf (59,8 kB)

VV2.pdf (25,8 kB)

Voľby Európsky parlament  - informácie, dátum, miesto, zapisovateľka, mailová adresa 
EP.doc (30 kB)
Zápisnica OZ konané 14.3.2024

Zápisnica 14.3..pdf (30,4 kB)

Záp. 14.3..pdf (25,9 kB)

Záp 1 - 14.3..pdf (10,3 kB)

Uznesenie 14.3..pdf (27 kB)

Zverejnenie výsledkov Voľba prezidenta SR 

Zápisnica prezident.pdf (20,6 kB)

prezident 1.pdf (23,9 kB)

prezident 2.pdf (20,1 kB)

Zápisnica - voľba prezidenta 

Záp.II.kolo.pdf (20,2 kB)

Záp.II kolo 1.pdf (15,8 kB)

Záp II.kolo2.pdf (19,5 kB)

uverejňujeme Verejnú vyhlášku, ktorou sa zvoláva  zhromaždenie vlastníkov pozemkov začlenených do poľovného revíru Plachtince, ktoré sa bude konať 06.05.2024 o 14:30 hod. v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec.

verejná vyhláška.pdf (819,1 kB)

zápisnica - Voľby do Európskeho parlamentu 2024

zápisnica EP.pdf (19,6 kB)

EP2.pdf (20,3 kB)

EP3.pdf (26 kB)

EP4.pdf (26,4 kB)

EP5.pdf (26 kB)

EP6.pdf (26 kB)

EP7.pdf (26 kB)

EP8.pdf (26,7 kB)

EP9.pdf (26,4 kB)

EP10.pdf (26,4 kB)

EP11.pdf (26,8 kB)

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode