Dokumenty

Tomaškinová_-_Horné_Plach..doc (38 kB)Zmluva o dielo č. 12-1/2015-3

img393.pdf (101,7 kB)

img394.pdf (221,1 kB)

img397.pdf (444,6 kB)

img396.pdf (508,5 kB)

img398.pdf (752,8 kB)

img399.pdf (775 kB)

img400.pdf (678,4 kB)
img401.pdf (682,7 kB)
img402.pdf (200,3 kB)

 

Vypaľovanie

članok vypaľovanie 2016-1.doc (34 kB)

usmernenie vypaľovanie.doc (56 kB)

Zmluva č. 339/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

scan.PDF (789,8 kB)

Správne konanie Ján Oslík

oslík.doc (45,5 kB)

Správne konanie Slovakia Les

Slovakia les.doc (51,5 kB)
Slovakia les2.doc (49,5 kB)

Správne konanie F.Krnáč

zverejnenie_na_stránke-_Krnáč_,__H.Plachtince.doc (52,5 kB)

Správne konanie Evanjelický cirkevný zbor

zverejnenie_na_stránke-_Evanj._cirkev_,_H.Plachtince.doc (48 kB)

Zmluva č. 218/2017 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

scan.PDF (804,7 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

predseda_AF190A.PDF (41,9 kB)

610_AF185A.PDF (44,7 kB) 

Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo č. 26115-MST-9-2

20171128_190434.jpg (2,9 MB)

20171128_190441.jpg (2,6 MB)

Dodatok k zmluve o dielo č. 26115-MST-9-1

20171128_190402.jpg (2,7 MB)

20171128_190422.jpg (2,5 MB)

Zmluva o dielo

20171130_180140.jpg (1,2 MB)

20171130_180155.jpg (2,2 MB)

20171130_180202.jpg (3 MB)

20171130_180209.jpg (2,8 MB)

20171130_180233.jpg (2,1 MB)

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018

harmonogram_smeti.doc (100,5 kB)

Zámenná zmluva na pozemok

1.strana.doc (214 kB)

20180115_161037.jpg (1,3 MB)

20180115_161052.jpg (1,5 MB)

strana2.doc (48,5 kB)

 

POZVÁNKA

POZVÁNKA.png (267,3 kB)

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko.doc (21 kB)

Kúpna zmluva J.Ondrejková

 

kúpna_zmluva.pdf (369,3 kB)

Výrub drevín

Tomaškinová_-_Horné_Plach..doc (38 kB)

Vyhodnotenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí

Vyhodnotenie výsledkov volieb.doc (22,5 kB)

Mor ošípaných

AMO_opatrenia_drobnochovy_juh_(00000002)maj_2018-2.doc (48,5 kB)

DEZINFEKČNÉ_PRÍPRAVKY_ÚČINNÉ_NA_AMO_REGISTROVANÉ_V_SRu-2.doc (82,5 kB)

List_OÚ_AMO__Nárazníková_zóna_maj_2018-2.doc (33,5 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo

zastupiteľstvo.doc (21,5 kB)

Výrub drevín

Matiaš__-_Horné_Plach..doc (47,5 kB)

Výrub drevín

Tomaškinová_-_Horné_Plach.-2.doc (37,5 kB)

Rozhodnutie

RIUS_posledna_strana_s_podpisom.pdf (5,5 MB)

ROZHODNUTIE_OU_BB_KRAJA_RIUS_1_2-1.doc (219 kB)

Zámenná zmluva

zamenna-zmluva.doc (51,5 kB)

Právo voliť

informácia_o_podmienkach_práva_voliť_SJ (1).docx (22,5 kB)

Oznam mailovej adresy na doručovanie žiadosti

kontakt.doc (21 kB)

Voľby Európsky parlament 

Voľy EP.docx (23,5 kB)

Výpočet výšky KO 2019

Výpočet poplatku KO.xlsx (32 kB)

Ako správne triediť odpad

Prečo_triediť_odpad-1.doc (1,2 MB)

Zoznam kandidátov na prezidenta

KANDIDÁTI_NA_PREZIDENTA_SLOVENSKEJ_REPUBLIKY.docx (12,5 kB)

Výrub drevín Belicová

Belicová_-_H._Plachtince.doc (45,5 kB)

Prerušenie elektrickej energie

elektrika.doc (20 kB)

Zákaz vypaľovania

Plagát_-_vypalovanie.pdf (808,7 kB)

Zmluva

Dok1.doc (72,5 kB)

Dok2.doc (68 kB)
Dok3.doc (76,5 kB)
Dok4.doc (75 kB)
Dok5-1.doc (93 kB)
Dok6.doc (84 kB)
Dok10.doc (79,5 kB)
Dok11.doc (90 kB)
Dok12.doc (51 kB)
Dok13.doc (63,5 kB)
Dok14.doc (62,5 kB)
Dok7.doc (84 kB)
Dok8.doc (80,5 kB)
Dok9.doc (84 kB)
 

Opatrenia COVID-19

Aktivačné_centrum.doc (29 kB)

Opatrenia_-_COVID_19.doc (34 kB)

Opatrenie-_oddelenie_peňažných_príspevkov-1.doc (28,5 kB)

Dodatok k zmluve Z201763277

CCF11032020_00000.jpg (201,4 kB)

CCF11032020_00001.jpg (188,9 kB)

Opatrenia COVID-19

Corona.docx (13,6 kB)

COVID.docx (15,8 kB)

Opatrenia_-_COVID_19.doc (34 kB)

Usmernenie_hlavného_hygienika_SR_COVID-19__piata_aktualizácia.pdf (452 kB)

Opatrenia_HH_SR_uzatvorenie_prevadzok.pdf (226,6 kB) 

Upravené stránkové hodiny na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíší

ciastka_5_2020.pdf (336,8 kB)

Prevencia kriminality 

Odbor_prevencie_kriminality_-_Seniori.png (641,8 kB)

Autobusové spoje 

https://www.bbsk.sk/sobotaplus

Oznam-Mimoriadna_zmena_cestovného_poriadku.pdf (790,3 kB)

Opatrenia - štátna karanténa - platné od 6.4.2020

Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf (120,3 kB

Núdzový stav

Uznesenie_207_2020.pdf (192,5 kB)

Rozšírenie núdzového stavu

Rozšírenie núdzového stavu.pdf (143 kB)

Majetkové priznanie

CCF30042020_00003.jpg (306,5 kB)

CCF30042020_00001.jpg (371,6 kB)

CCF30042020_00000.jpg (256,9 kB)

CCF30042020_00002.jpg (351 kB)

CCF30042020_00004.jpg (264 kB)

Regionálny územný szstém ekologickej stability okresu Veľký Krtíš

CCF06052020_00000.jpg (352,4 kB)

CCF06052020_00001.jpg (313,5 kB)

CCF06052020_00002.jpg (266,7 kB)

CCF06052020_00003.jpg (245,4 kB)

Zmluva o úvere č. 25/028/07

 

Zmluva o municipálnom úvere 

CCF19052020_00000.jpg (601,7 kB)

CCF19052020_00001.jpg (651,1 kB)

CCF19052020_00002.jpg (395,3 kB)

Tlačová správa k ESDB 2020

Tlačová správa - sčítanie domov a bytov.docx (115,8 kB)

Zmluva o výpožičke 

zmluva o výpožičke.jpg (569,1 kB)

Dodatok k zmuve o výpožičke

Z

Zmluva o spolupráci č.USVRK-OIP-2021/001064-274

CCF28042021_00001.jpg (238 kB)

CCF28042021_00002.jpg (453,6 kB)
CCF28042021_00003.jpg (409,5 kB)
CCF28042021_00004.jpg (358,8 kB)
CCF28042021_00005.jpg (454,2 kB)
CCF28042021_00006.jpg (379 kB)
CCF28042021_00007.jpg (387,3 kB)
CCF28042021_00008.jpg (373,4 kB)
CCF28042021_00009.jpg (397,7 kB)
CCF28042021_00010.jpg (453,9 kB)
CCF28042021_00011.jpg (411,2 kB)
CCF28042021_00012.jpg (404 kB)
CCF28042021_00013.jpg (367,6 kB)
CCF28042021_00014.jpg (380,7 kB)

CCF28042021_00015.jpg (399,3 kB)

CCF28042021_00016.jpg (445,7 kB)
CCF28042021_00017.jpg (375,4 kB)
CCF28042021_00018.jpg (398,2 kB)
CCF28042021_00019.jpg (342,1 kB)
CCF28042021_00020.jpg (403,1 kB)
CCF28042021_00021.jpg (399,5 kB)
CCF28042021_00022.jpg (409,6 kB)
 

Danové priznanie 

CCF30042020_00000.jpg (256,9 kB)
CCF30042020_00001.jpg (371,6 kB)
CCF30042020_00002.jpg (351 kB)
CCF30042020_00003.jpg (306,5 kB)
CCF30042020_00004.jpg (264 kB)
 

Darovacia zmluva

CCF27072021_00000.jpg (236,4 kB)
CCF27072021_00001.jpg (466,8 kB)
CCF27072021_00002.jpg (476,8 kB)
CCF27072021_00003.jpg (224,9 kB)

Zmluva BBSK 

CCF14082021_00000.jpg (369,7 kB)

CCF14082021_00001.jpg (465,4 kB)
CCF14082021_00002.jpg (534,1 kB)

CCF14082021_00003.jpg (551 kB)
CCF14082021_00004.jpg (533,5 kB)
CCF14082021_00005.jpg (226,2 kB)

ROZHODNUTIE RÚVZ ohľadom prešetrenia stavu Babičkin dvor

CCF10092021_00000.jpg (325,5 kB)

CCF10092021_00001.jpg (383,4 kB)

CCF10092021_00002.jpg (236,9 kB)

DAROVACIA ZMLUVA 

CCF12112021_00000.jpg (144 kB)
CCF12112021_00001.jpg (209,9 kB)
 

Darovacia zmluva

CCF12112021_00002.jpg (159,4 kB)
CCF12112021_00003.jpg (164,4 kB)
 

 

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode