Dokumenty

Zmluva o dielo č. 12-1/2015-3

img393.pdf (101,7 kB)

img394.pdf (221,1 kB)

img397.pdf (444,6 kB)

img396.pdf (508,5 kB)

img398.pdf (752,8 kB)

img399.pdf (775 kB)

img400.pdf (678,4 kB)
img401.pdf (682,7 kB)
img402.pdf (200,3 kB)

 

Vypaľovanie

članok vypaľovanie 2016-1.doc (34 kB)

usmernenie vypaľovanie.doc (56 kB)

Zmluva č. 339/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

scan.PDF (789,8 kB)

Správne konanie Ján Oslík

oslík.doc (45,5 kB)

Správne konanie Slovakia Les

Slovakia les.doc (51,5 kB)
Slovakia les2.doc (49,5 kB)

Správne konanie F.Krnáč

zverejnenie_na_stránke-_Krnáč_,__H.Plachtince.doc (52,5 kB)

Správne konanie Evanjelický cirkevný zbor

zverejnenie_na_stránke-_Evanj._cirkev_,_H.Plachtince.doc (48 kB)

Zmluva č. 218/2017 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

scan.PDF (804,7 kB)

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode